013G1232

013G1232

Tillbehör
Plomberingsplugg till låsskruv RA 2920 OÖM
Typkod Tillbehör, Givare
RSK-nr. 481 81 42
Best. nr. 013G1232
Benämning Plomberingsplugg till låsskruv RA 2920 OÖM

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet