Flerfunktions termo-statisk cirkulationsventil - MTCV

MTCV är en termostatisk, självverkande, proportionell ventil. Den ger konstant temperatur i ett tappvarmvattensystem inom området 35-60°C.
Den medger temperaturmätning och har utvecklats för att förhindra skållningsrisk.
Uppgradering av MTCV kan ske under drift. Vid service kan det kalibrerade termoelementet bytas.
Visa mer Visa mindre
Jämför Lägg till

Kodnr

Typ

RSK.

Dimension

kvs [m³/h]

Inställningsområde [°C]

003Z1515 MTCV Basversion 540 23 84 15 1,5 35 - 60
003Z1520 MTCV Basversion 540 23 85 20 1,8 35 - 60

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet